شهرک چیتگر

تعداد نتایج:

98
شهرک چیتگر
ویژه
پنت هاوس ۲۵۰ متری ۴ خواب / برج های لوکس افق بین الملل

پنت هاوس ۲۵۰ متری ۴ خواب / برج های لوکس افق بین الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
4000000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
پیش خرید در پروژه افق بین الملل

پیش خرید در پروژه افق بین الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
اپارتمان ۱۰۰ متر ۲ خواب خوش نقشه و نورگیر در منطقه ۲۲

اپارتمان ۱۰۰ متر ۲ خواب خوش نقشه و نورگیر در منطقه ۲۲

پیش خرید در شهرک چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
۱۰۰ متری ۲ خواب سنددار / افق بین‌الملل

۱۰۰ متری ۲ خواب سنددار / افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
پیش فروش پنت هاوس / افق بین‌الملل

پیش فروش پنت هاوس / افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
4000000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
۱۲۰ متری ۳ خواب / وام دار/ افق بین‌الملل

۱۲۰ متری ۳ خواب / وام دار/ افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
1920000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
واحد ۱۰۰ متری ۲ خواب / سند تک برگ/ افق بین‌الملل

واحد ۱۰۰ متری ۲ خواب / سند تک برگ/ افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر

پیش فروش برج های لوکس افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر

۱۰۰ متری ۲ خواب / سند دار / وام دار/ افق بین الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر

فروش واحد ۱۱۴ متر / پروژه به نام نارنجستان ۴/ تحویل شهریور

پیش خرید در شهرک چیتگر
4600000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
آپارتمان ۱۴۰ متری ۳ خواب / افق بین‌الملل

آپارتمان ۱۴۰ متری ۳ خواب / افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
2240000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
۱۰۰ متری ۲خواب / سند دار / افق بین‌الملل

۱۰۰ متری ۲خواب / سند دار / افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
۱۴۰ متری ۳ خواب / سند دار / افق بین‌الملل

۱۴۰ متری ۳ خواب / سند دار / افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
2240000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
۱۲۰ متری ۳ خواب / قابل تهاتر/ افق بین‌الملل

۱۲۰ متری ۳ خواب / قابل تهاتر/ افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
1920000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
پنت هاوس ۲۵۰ متری ۴ خواب/ افق بین‌الملل

پنت هاوس ۲۵۰ متری ۴ خواب/ افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
4000000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
۱۴۰ متری ۳ خواب / سند تک برگ/ افق بین‌الملل

۱۴۰ متری ۳ خواب / سند تک برگ/ افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
2240000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
۱۲۰ متری ۳ خواب / لوکیشن بینظیر/ افق بین‌الملل

۱۲۰ متری ۳ خواب / لوکیشن بینظیر/ افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
1920000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
۱۰۰ متری ۲ خواب / وام دار / افق بین‌الملل

۱۰۰ متری ۲ خواب / وام دار / افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
پنت هاوس ۲۵۰ متری ۴ خواب / قابل تهاتر/ افق بین‌الملل

پنت هاوس ۲۵۰ متری ۴ خواب / قابل تهاتر/ افق بین‌الملل

پیش خرید در شهرک چیتگر
4000000000
16000000
مشاهده جزئیات
شهرک چیتگر
ویژه
پیش فروش پروژه ساحل / مروارید شهر / ۲ سال تحویل / ۱۲۰ متری

پیش فروش پروژه ساحل / مروارید شهر / ۲ سال تحویل / ۱۲۰ متری

پیش خرید در شهرک چیتگر
3960000000
33000000
مشاهده جزئیات

شهرک چیتگر