تعداد نتایج:

487
دریاچه چیتگر

آپارتمان ۷۷ متر دو خوابه

خرید و فروش در دریاچه چیتگر
6699000000
87000000
مشاهده جزئیات
شهرک صدرا
ویژه
آپارتمان ۱۱۲ متری دو خوابه تک برگ

آپارتمان ۱۱۲ متری دو خوابه تک برگ

خرید و فروش در شهرک صدرا
8736000000
78000000
مشاهده جزئیات
شهرک گلستان (راه آهن)
ویژه
آپارتمان ۹۷ متری دو خوابه فروشی

آپارتمان ۹۷ متری دو خوابه فروشی

خرید و فروش در شهرک گلستان (راه آهن)
9599999984
98969072
مشاهده جزئیات
منطقه 22
ویژه
آپارتمان ۷۵ متری ۲خوابه فروشی

آپارتمان ۷۵ متری ۲خوابه فروشی

خرید و فروش در منطقه 22
7800000000
104000000
مشاهده جزئیات
شهرک چشمه
ویژه
105متری شخصی ساز های شهرک چشمه

105متری شخصی ساز های شهرک چشمه

خرید و فروش در شهرک چشمه
13300000000
مشاهده جزئیات
شهرک صدرا
ویژه
112متری فول امکانات سندتک برگ

112متری فول امکانات سندتک برگ

خرید و فروش در شهرک صدرا
مشاهده جزئیات
شهرک صدرا
ویژه
112متری فول امکانات سندتک برگ

112متری فول امکانات سندتک برگ

خرید و فروش در شهرک صدرا
مشاهده جزئیات
شهرک گلستان (راه آهن)
ویژه
155متری فول امکانات شخصی ساز شهرک راه آهن

155متری فول امکانات شخصی ساز شهرک راه آهن

خرید و فروش در شهرک گلستان (راه آهن)
12850000000
مشاهده جزئیات
دهکده المپیک
ویژه
116متری طبقه۳ فول امکانات دهکده المپیک جوانمردان

116متری طبقه۳ فول امکانات دهکده المپیک جوانمردان

خرید و فروش در دهکده المپیک
11700000000
مشاهده جزئیات
دهکده المپیک
ویژه
۱۱۱متری بلوار دهکده المپیک شخصی ساز نوساز

۱۱۱متری بلوار دهکده المپیک شخصی ساز نوساز

خرید و فروش در دهکده المپیک
11800000000
مشاهده جزئیات
زیبادشت
ویژه
۱۰۸متری کلیدنخورده زیبادشت دهکده المپیک شخصی ساز

۱۰۸متری کلیدنخورده زیبادشت دهکده المپیک شخصی ساز

خرید و فروش در زیبادشت
13200000000
مشاهده جزئیات
دهکده المپیک
ویژه
۱۰۶متری کلیدنخورده تکواحدی دهکده المپیک

۱۰۶متری کلیدنخورده تکواحدی دهکده المپیک

خرید و فروش در دهکده المپیک
13600000000
مشاهده جزئیات
کوهک
ویژه
150متری کوهک فول امکانات شخصی ساز

150متری کوهک فول امکانات شخصی ساز

خرید و فروش در کوهک
13000000000
مشاهده جزئیات
شهرک صدرا
ویژه
112متری شهرک صدرا فول امکانات

112متری شهرک صدرا فول امکانات

خرید و فروش در شهرک صدرا
8500000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک
ویژه
۱۱۰متری فول امکانات بلوار دهکده المپیک

۱۱۰متری فول امکانات بلوار دهکده المپیک

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
12200000000
مشاهده جزئیات
زیبادشت
ویژه
110متری تکواحدی دهکده المپیک زیبادشت

110متری تکواحدی دهکده المپیک زیبادشت

خرید و فروش در زیبادشت
11800000000
مشاهده جزئیات
شهرک گلستان (راه آهن)
ویژه
۱۲۰متری کلیدنخورده تکواحدی طبقه۳

۱۲۰متری کلیدنخورده تکواحدی طبقه۳

خرید و فروش در شهرک گلستان (راه آهن)
13300000000
مشاهده جزئیات
شهرک گلستان (راه آهن)
ویژه
107متری کلیدنخورده شخصی ساز

107متری کلیدنخورده شخصی ساز

خرید و فروش در شهرک گلستان (راه آهن)
12600000000
مشاهده جزئیات
منطقه 22
ویژه
108متری کلیدنخورده دهکده المپیک

108متری کلیدنخورده دهکده المپیک

خرید و فروش در منطقه 22
12500000000
مشاهده جزئیات
منطقه5
ویژه
۲۳۰ متر ویلایی سولقان

۲۳۰ متر ویلایی سولقان

خرید و فروش در منطقه5
27000000000
مشاهده جزئیات