تعداد نتایج:

3
شهرک گلستان (راه آهن)
ویژه
تهاتر نوسازباکلنگی‌/شهرک‌راه‌آهن‌/پارک‌جوانمردان

تهاتر نوسازباکلنگی‌/شهرک‌راه‌آهن‌/پارک‌جوانمردان

معاوضه در شهرک گلستان (راه آهن)
مشاهده جزئیات
دهکده المپیک
ویژه
فروش یا تهاتر/۳طبقه‌مسکونی‌‌یکجانوساز/دهکده‌المپیک

فروش یا تهاتر/۳طبقه‌مسکونی‌‌یکجانوساز/دهکده‌المپیک

معاوضه در دهکده المپیک
40000000000
مشاهده جزئیات
دهکده المپیک

تهاتر ۳ طبقه یکجا نوساز با کلنگی در منطقه / دهکده المپیک

معاوضه در دهکده المپیک
مشاهده جزئیات