بلوار دهکده المپیک

تعداد نتایج:

14
بلوار دهکده المپیک

پیش خرید در منطقه ۲۲

پیش خرید در بلوار دهکده المپیک
1920000000
16000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک
ویژه
140متر ۳خواب پیش فروش منطقه۲۲ افق بین الملل

140متر ۳خواب پیش فروش منطقه۲۲ افق بین الملل

پیش خرید در بلوار دهکده المپیک
2240000000
16000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک
ویژه
۱۱۰متری فول امکانات بلوار دهکده المپیک

۱۱۰متری فول امکانات بلوار دهکده المپیک

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
12200000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک
ویژه
۲۲۰مترزمین/بنای‌کلنگی/بلواردهکده‌المپیک/بر۹منطقه۲۲

۲۲۰مترزمین/بنای‌کلنگی/بلواردهکده‌المپیک/بر۹منطقه۲۲

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
27500000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک
ویژه
۱۲۰ مترتک‌واحدجنوبی دربلواردهکده‌المپیک/زیبادشت

۱۲۰ مترتک‌واحدجنوبی دربلواردهکده‌المپیک/زیبادشت

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
14400000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک

۲۰۰مترکلنگی / ۲ کله / مناسب‌ساخت / دهکده المپیک

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
33000000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک
ویژه
مستغلات/۲۰۰متری/بلواردهکده‌المپیک/پارک جوانمردان/منطقه۲۲

مستغلات/۲۰۰متری/بلواردهکده‌المپیک/پارک جوانمردان/منطقه۲۲

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
28000000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک

۷۰ متر فول بازسازی خوش نقشه میدان المپیک

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
5600000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک
ویژه
۲۰۰ مترجنوبی/مناسب‌سازندگان‌لوکس‌ساز/دهکده‌المپیک

۲۰۰ مترجنوبی/مناسب‌سازندگان‌لوکس‌ساز/دهکده‌المپیک

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
28000000000
140000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک
ویژه
200مترکلنگی/مناسب‌ساخت/دهکده‌المپیک

200مترکلنگی/مناسب‌ساخت/دهکده‌المپیک

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
27000000000
135000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک

فروش۱۲۶ متر / طبقه۳ / فول‌امکانات / تک‌واحد/دهکده‌المپیک

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
12600000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک

۱۱۵متر‌تک‌واحد/۳خواب/طبقه۳/فول‌امکانات

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
11500000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک

۱۱۵ متر_دو خواب_زیبادشت

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
7999975000
69565000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک

۶۸ متر_دو خواب_میدان المپیک

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
5100000000
75000000
مشاهده جزئیات

بلوار دهکده المپیک