تعداد نتایج:

512
دریاچه چیتگر
ویژه
خرید اپارتمان رینگ اول دریاچه

خرید اپارتمان رینگ اول دریاچه

خرید و فروش در دریاچه چیتگر
21025
145
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر

خرید خانه ۱۳۵ متری خوش نقشه و نورگیر در دریاچه چیتگر

خرید و فروش در دریاچه چیتگر
2320000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر

اپارتمان ۱۴۵ متری خوش نقشه و نورگیر

خرید و فروش در دریاچه چیتگر
2320000000
16000000
مشاهده جزئیات
منطقه 22
ویژه
اپارتمان ۱۳۵ متری ۳ خواب باملند

اپارتمان ۱۳۵ متری ۳ خواب باملند

خرید و فروش در منطقه 22
7965000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
۱۴۵ متری کلید نخورده در منطقه ۲۲

۱۴۵ متری کلید نخورده در منطقه ۲۲

خرید و فروش در دریاچه چیتگر
10440000000
مشاهده جزئیات
کوهک
ویژه
آپارتمان ۱۴۰ متر ۳ خواب پرده خور ویو ابدی کوهک

آپارتمان ۱۴۰ متر ۳ خواب پرده خور ویو ابدی کوهک

خرید و فروش در کوهک
11900000000
85000000
مشاهده جزئیات
منطقه 22
ویژه
اپارتمان ۱۱۲متری

اپارتمان ۱۱۲متری

خرید و فروش در منطقه 22
8960000000
مشاهده جزئیات
منطقه 22
ویژه
آپارتمان۱۲۰متری دوخوابه

آپارتمان۱۲۰متری دوخوابه

خرید و فروش در منطقه 22
10320000000
86000000
مشاهده جزئیات
دهکده المپیک
ویژه
فروش آپارتمان ۱۰۰متردوخواب

فروش آپارتمان ۱۰۰متردوخواب

خرید و فروش در دهکده المپیک
1600000000
800000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
فروش آپارتمان 135مترنوساز

فروش آپارتمان 135مترنوساز

خرید و فروش در دریاچه چیتگر
7020000000
52000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
فروش آپارتمان 135متر3خواب

فروش آپارتمان 135متر3خواب

خرید و فروش در دریاچه چیتگر
7100000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
فروش آپارتمان 135متر3خواب

فروش آپارتمان 135متر3خواب

خرید و فروش در دریاچه چیتگر
7100000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
فروش آپارتمان 135متر3خواب

فروش آپارتمان 135متر3خواب

خرید و فروش در دریاچه چیتگر
7100000000
مشاهده جزئیات
دهکده المپیک
ویژه
فروش آپارتمان 119متر 2 خواب

فروش آپارتمان 119متر 2 خواب

خرید و فروش در دهکده المپیک
12495000000
105000000
مشاهده جزئیات
شهرک-خرازی
ویژه
واحد ۱۱۲ متری کلید نخورده / زیر قیمت / ویوی بی نظیر

واحد ۱۱۲ متری کلید نخورده / زیر قیمت / ویوی بی نظیر

خرید و فروش در شهرک-خرازی
6608000000
59000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
واحد ۱۴۵ متری رینگ اول دریاچه ویو ابدی

واحد ۱۴۵ متری رینگ اول دریاچه ویو ابدی

خرید و فروش در دریاچه چیتگر
10657500000
73500000
مشاهده جزئیات
زیبادشت

آپارتمان ۱۱۲ متری ۳ خوابه سند تک برگ

خرید و فروش در زیبادشت
8500000000
مشاهده جزئیات
شهرک صدرا

آپارتمان ۱۱۲ متری سند تک برگ

خرید و فروش در شهرک صدرا
8500000000
مشاهده جزئیات
منطقه 22

آپارتمان ۹۶ متری ۲ خوابه دریاچه

خرید و فروش در منطقه 22
7200000000
مشاهده جزئیات
شهرک-خرازی

واحد آماده خام / ۱۱۲ متری ۲ خواب / نورگیر

خرید و فروش در شهرک-خرازی
7056000000
63000000
مشاهده جزئیات