تعداد نتایج:

4
شهرک گلستان (راه آهن)

127 متر_اداری_شهرک راه آهن

خرید و فروش در شهرک گلستان (راه آهن)
14499999956
114173228
مشاهده جزئیات
شهرک صدرا
ویژه
اجاره دفتر کار 54 متری در شهرک صدرا

اجاره دفتر کار 54 متری در شهرک صدرا

رهن و اجاره در شهرک صدرا
80000000
2000000
مشاهده جزئیات
شهرک گلستان (راه آهن)

200 متر اداری مناسسب اداری دفتری گارگاهی

رهن و اجاره در شهرک گلستان (راه آهن)
مشاهده جزئیات
شهرک گلستان (راه آهن)

فروش اداری دربست رهن کامل

رهن و اجاره در شهرک گلستان (راه آهن)
50000000
مشاهده جزئیات